Privacy Statement

N4MB3RS staat voor sustainable corporate finance. Wij willen duurzame verbindingen met onze cliënten. Over de persoonlijke gegevens van klanten, werknemers, relaties en bezoekers van onze website, willen we helder zijn. Daarom zetten we dat in dit Privacy Statement voor u op een rij.

 1. Wie zijn wij?

Wij zijn N4MB3RS B.V. U kunt ons vinden aan de Vlasakkerweg 34, 3811 MS in Amersfoort. Ons nummer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 83061444. Per mail zijn wij te bereiken via info@n4mb3rs.nl en telefonisch op nummer + 31 (0)33-3037949.

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We hebben u gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Zoals uw naam, naam van uw bedrijf, e-mailadres, adres, betaalgegevens , waaronder uw bankrekeningnummer, telefoonnummer, het KvK-nummer en het btw-nummer.

Die persoonsgegevens gebruiken we omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening, om de voortgang te controleren en om u een factuur te sturen. Ook gebruiken we uw persoon- en bedrijfsgegevens om contact met u te onderhouden, om te bewaren voor vervolgvragen en/of vervolgopdrachten, voor het beheer van onze website, voor marketing- en managementdoeleinden en voor sollicitatieprocedures. Bijvoorbeeld als wij bepaalde dingen over de afronding van een dienst, nieuwe financiering, de mogelijke status van het bedrijf en de wensen voor de toekomst met u willen checken.

 1. Bij N4MB3RS zijn klanten no 1

Hiervoor moeten wij u als klant zo goed mogelijk kennen om u zo goed mogelijk te ondersteunen. We leggen de contact- en projectgegevens vast in ons klantsysteem. Als u deel hebt genomen aan campagnes van ons, nemen we ook dat op.

Van algemene relaties blijven de gegevens die wij verzamelen beperkt tot naw-gegevens, een persoonlijk e-mailadres en een telefoonnummer. Daarnaast registreren wij informatie over uw activiteiten op onze website.

Wanneer u klant bij ons bent, is het nodig dat we veel meer gegevens van u ontvangen om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zoals personeelsgegevens van uw werknemers als wij een due diligence uitvoeren, persoonlijke, financiële en juridische gegevens die nodig zijn voor een waardebepaling van uw bedrijf of bijvoorbeeld bij het opstellen van een financieringsmemorandum.

Ook houden we bij wanneer we contact hebben gehad en wat we toen hebben besproken. Zo kunnen we zien in welke diensten u geïnteresseerd bent, hoe vaak we contact hebben gehad en wat er speelt bij u en uw onderneming. Met die informatie kunnen we u dan bijvoorbeeld laten weten of er interessante ontwikkelingen zijn die uw onderneming zouden kunnen helpen. Ook gebruiken we deze informatie om onze website en onze diensten steeds te verbeteren en te vernieuwen, om nieuwsberichten te ontwikkelen en u op basis van uw interesses op de hoogte te houden.

 1. Op basis waarvan verwerken we uw persoonsgegevens?

Op grond van de wet moeten we vertellen op basis van welke ‘rechtsgronden’ we de persoonsgegevens verwerken. Dat zijn de volgende: (i) uw toestemming, bijvoorbeeld als u die hebt gegeven voor toezending van de nieuwsbrief (ii) in het kader van een overeenkomst, zoals wanneer u een opdrachtbevestiging of offerte hebt getekend, (iii) op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving en (iv) als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld voor het onderhouden van contact en om bij te houden waar uw interesses liggen.

Het is daarnaast mogelijk dat we uw persoonsgegevens verzamelen wanneer we deze hebben gevonden op publieke middelen waarop u uw gegevens heeft geplaatst. Indien we de indruk krijgen dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening, zullen we u mogelijk benaderen om te polsen of u interesse heeft in onze dienstverlening. Wanneer u geen interesse heeft en niet meer door ons benaderd wil worden, zullen we uw verzoek inwilligen. We verwerken in dat geval uw gegevens om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw door ons wordt benaderd.

 1. Nieuwsbrief

Uw e-mailadres kunnen we ook gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze (nieuwe) diensten, acties of andere interessante (nieuwe) ontwikkelingen. Dat doen we alleen als u daarvoor uw toestemming hebt verleend. Die toestemming kun u weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die u onderaan elke nieuwsbrief vindt. Dat geldt trouwens altijd. Als u ons toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u die ook altijd net zo eenvoudig weer intrekken.

 1. Wie ontvangen uw persoonsgegevens nog meer?

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat we de opdracht correct kunnen uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan partners zoals juristen en belastingadviseurs. Hiervoor hebben we dan wel uw toestemming ontvangen.
We delen uw persoonsgegevens niet met anderen voor advertentiedoeleinden, we verkopen of verhuren de informatie niet aan derden en als u verder surft op internet, benaderen we u ook niet op andere sites met advertenties van N4MB3RS.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat we in ieder geval persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer, het KvK-nummer en het btw-nummer zeven jaar bewaren.

We bewaren de gegevens niet langer dat wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van maatregelen op administratief, organisatorisch en technisch gebied.

 1. Internationaal

Het liefst houden we uw persoonsgegevens gewoon zo dichtbij mogelijk. Maar als het toch nodig is uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan doen we dat alleen als er sprake is van een specifieke wettelijke uitzondering of als er zogenaamde ‘passende waarborgen’ zijn getroffen. Die passende waarborgen zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens buiten de EER conform de Europese normen worden gebruikt.

 1. Vragen over uw persoonsgegevens.

Als uw gegevens niet zouden kloppen, kunt u ons altijd vragen die te corrigeren. Wilt u uw gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Het is soms ook mogelijk om uw gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere partij. Neem voor al deze vragen contact op via info@n4mb3rs.nl of telefonisch op nummer +31 (0)33-3037949.

 1. Klachten?

Als u klachten heeft over hoe we met uw gegevens omgaan, vinden we dat heel vervelend.

Stuur in dat geval even een mailtje naar info@n4mb3rs.nl of bel ons op nummer +31 (0)33-3037949. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Zou dat toch niet lukken, dan kunt u altijd aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 1. Veranderingen

Wij blijven werken aan betere diensten en een betere website. Daardoor kan er soms ook iets veranderen in de gegevens die we van u vragen en wat we ermee doen. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit om het Privacy Statement regelmatig even te checken, zodat u up to date blijft. Zou het om grote wijzigingen gaan, dan zullen we u daarover ook op onze website informeren.