Bedrijf overnemen volgens N4MB3RS

Wil je een bedrijf overnemen?

Een bedrijf overnemen komt soms gepland. Je kunt hiervoor kiezen vanuit het strategisch plan van de eigen onderneming of je carrière. Soms komt het ineens op je pad. Er wordt onverwacht een onderneming aangeboden en je merkt dat je geïnteresseerd bent.Lees hier hoe N4MB3RS je daarbij kan helpen.

Bij de aankoop van een onderneming is er naast een droombeeld veel onzekerheid. Je gaat investeren in een onderneming die je (nog niet) van binnen en buiten kent. En die investering is vaak groter dan wanneer je een onderneming vanaf het begin zelf opstart. Dat is logisch, want door het overnemen van een lopende onderneming, sla je een groot deel van de opbouwfase over. Wij kunnen je bij de aankoop van een onderneming adviseren en ondersteunen.

VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK
Adviseur schudt de hand van ondernemer voor aankoop onderneming en 2e ondernemer kijkt toe

Hoe loopt de aankoop van een onderneming bij N4MB3RS?

Bij N4MB3RS onderscheiden we 3 fases bij het overnemen van een bedrijf. Jij kunt kiezen of je ons advies en onze ondersteuning voor alle fases inzet of voor een enkele fase. Dit zal afhankelijk zijn van je eigen ervaring, tijd, geld en de moeilijkheidsgraad van de overname. De drie fases die we in het algemeen onderscheiden zijn de biedingsfase, de onderzoeksfase en de transactiefase.

Ondersteuning en advies van N4MB3RS in de biedingsfase

Wanneer je een bedrijf gaat kopen, moet er antwoord komen op de volgende vragen:

 • Wat is het bedrijf waard?
 • Welke prijs wil ik ervoor betalen?
 • Zijn er voorwaarden die voor mij belangrijk zijn bij de koop?
 • Hoe kan ik de aankoop financieren?

N4MB3RS gaat je adviseren en ondersteunen bij elke vraag. De opgeleverde informatie wordt door ons onderzocht. We bepalen de waarde van de onderneming. Op basis van plannen en financieringsmogelijkheden wordt een prijsrange geadviseerd voor de onderneming. We stellen een mogelijke bieding (non binding offer (NBO)) passend bij de voorwaarden van koper en verkoper. Wij voeren de onderhandelingen binnen de gezamenlijk afgesproken kaders. Wanneer het proces vraagt om een intentieverklaring (letter of intent (LOI)), dan kunnen wij deze (laten) opstellen.

Het gaat erom dat er een bieding komt die marktconform is en past bij de eigen plannen met de onderneming.

IK WIL EEN BIEDINGSVOORSTEL
3 vrouwen en man in overleg aan tafel in kantoor

Ondersteuning en advies van N4MB3RS in de onderzoeksfase

De verkoper heeft je bieding geaccepteerd. Nu is het tijd om de onderneming die je wilt kopen te gaan onderzoeken. In deze fase wil je antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Klopt de informatie uit het informatiememorandum?
 • Is deze onderneming de investering (bieding) wel waard?
 • Wat zijn de (onbekende) risico’s van deze onderneming?
 • Wil ik nog verder met deze aankoop?
 • Welke garanties of zekerheden heb ik straks nodig van de verkoper?

N4MB3RS helpt bij het opstellen van de vragenlijst voor op te leveren informatie in de dataroom. Daarnaast kunnen we helpen met het onderzoek van de opgeleverde informatie (de due dilligence). Indien nodig schakelen we uit ons netwerk externe deskundigen in. De resultaten uit het onderzoek worden met je besproken. Je kunt na deze fase besluiten om af te zien van de aankoop, om bepaalde risico’s af te dichten in het koopcontract, om de onderhandelingen te heropenen en/of door te gaan naar de transactiefase.

In deze fase verliest de aankoop vaak z’n glans omdat het onderzoek zich primair focust op de risico’s. Daarnaast kunnen de kosten van deze fase behoorlijk oplopen door alle (externe) expertise die nodig is. Het is belangrijk om in deze fase voor ogen te houden wat het doel is van de aankoop en dat er in de afspraken tussen koper en verkoper nog veel op te lossen valt.

IK WIL ONDERSTEUNING
document dat wordt doorgenomen door twee personen in verband met boekenonderzoek

Ondersteuning en advies van N4MB3RS in de transactiefase

Als je na het onderzoek nog steeds de onderneming wilt kopen, kom je in de transactiefase. De due dilligence heeft je een lijstje opgeleverd met risico’s die je zou willen afdekken. Het wordt tijd om de bieding en alle voorwaarden in een koopcontract om te gaan zetten. In deze fase gaat het om de volgende vragen:

 • Zijn alle afspraken goed opgeschreven?
 • Hebben we goede praktische afspraken gemaakt over de risico’s die we hebben gezien?
 • Welke garanties krijg ik van de verkoper?
 • Welke garanties wil de verkoper van mij?
 • Wat als het misgaat: hoe lossen we dat op?
 • Hoe regelen we de overdracht?

N4MB3RS neemt de koopcontracten en bijbehorende documentatie door en zorgt ervoor dat jouw belangen volgens afspraak in al deze documenten worden verwerkt. Of dat nu een heel eenvoudig koopcontract is of een uitgebreide variant met veel bijlagen. Daarnaast begeleiden we het proces naar de closing (de daadwerkelijke overdracht) bij de notaris.

Deze fase verloopt in het algemeen van ‘zuur naar zoet’. Zuur, want het opstellen van het koopcontract kan echt vervelend en tijdrovend werk zijn. Daarnaast moet je geld steken in het opstellen van contracten en de juristen, terwijl als alles goed gaat, je dit contract nooit meer uit de kast haalt. Gelukkig nemen wij daarin veel werk uit handen. Het zoet begint aan het eind van deze fase, omdat je na de closing de nieuwe eigenaar bent van een onderneming!

IK WIL HULP BIJ DE TRANSACTIE