Bedrijf verkopen volgens N4MB3RS

Wil je je bedrijf verkopen?

Je bedrijf verkopen. De redenen om je onderneming te verkopen kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat je wilt stoppen met de onderneming vanwege naderend pensioen of dat je een andere richting in wilt slaan. Soms is ruzie met een andere aandeelhouder de aanleiding en is het tijd om je uit te laten kopen. Het kan ook zijn dat je ineens benaderd wordt om overgenomen te worden en dat het je een mooie kans lijkt. Of je gaat verkopen omdat je onderneming te klein is om met de concurrenten mee te komen.  Wat de reden ook is, je hebt besloten dat je je onderneming gaat verkopen.

En dan komt de volgende uitdaging, want hoe ga je dit aanpakken? Want je wilt wel dat er een juiste koper komt en je wilt dat het discreet gebeurd. Het meest belangrijk is dat de overname voor jou datgene oplevert wat je nodig hebt. Maar verkopen kost vaak veel tijd, terwijl ondertussen je onderneming goed moet blijven presteren. Wij kunnen je bij de verkoop van je onderneming adviseren en ondersteunen.Lees hier hoe N4MB3RS je daarbij kan helpen.

IK WIL VRIJBLIJVEND ADVIES

Het verkoopproces volgens N4MB3RS

Bij N4MB3RS onderscheiden we 5 fases bij het verkopen van een bedrijf. Jij kunt kiezen of je ons advies en onze ondersteuning voor alle fases inzet of voor een enkele fase. Dit zal afhankelijk zijn van je eigen ervaring, tijd, geld en de moeilijkheidsgraad van de overname. De 5 fases die we in het algemeen onderscheiden zijn de voorbereidingsfase, de marketingfase, de bemiddelingsfase, de onderzoeksfase en de transactiefase.

twee mannen in overleg met adviseur op kantoor

De voorbereidingsfase bij verkoop

Wanneer je je onderneming gaat verkopen, komen de volgende vragen op je af:

 • Wat is mijn bedrijf waard?
 • Hoe verloopt een verkoopproces?
 • Wie moet hiervan op de hoogte zijn?

N4MB3RS gaat je ondersteunen en adviseren bij iedere vraag.  Eerst maken wij een vragenlijst van op te leveren informatie die nodig is om een goed beeld van de onderneming te krijgen. Er komt een marktonderzoek, zodat we de onderneming kunnen benchmarken ten opzichte van de markt. We bepalen de waarde van het bedrijf en samen bespreken we de prijsrange en de overige voorwaarden. Ook zorgen we voor een planning met ijkpunten en deliverables waardoor er overzicht blijft op het verkoopproces.

In deze fase werken we nauw samen en leren wij uw onderneming door en door kennen. Omdat we veel vragen stellen kan het soms confronterend en ongemakkelijk voelen. Het is echter een heel belangrijke fase omdat de informatie uit deze fase bepalend is voor het verloop van het totale traject. Een short cut in deze fase zorgt voor vertraging en problemen in latere fases. Het is belangrijk dat de onderneming alle benodigde informatie voor verkoop heeft voorbereid en dat deze juist en volledig is.

VRIJBLIJVEND GESPREK OVER WAARDE
Beeld van rapport met taartdiagrammen en ipad

De marketingfase bij verkoop

In de marketingfase gaat het om de wijze waarop en waarmee je potentiële kopers gaat benaderen. In deze fase gaat het om de volgende vragen:

 • Hoe zet ik mijn bedrijf te koop?
 • Waar vind ik de kopers voor mijn bedrijf?
 • Wat voor verkoopproces wil ik?

N4MB3RS stelt een informatiememorandum op, op basis van de informatie uit de voorbereidingsfase. Hierin wordt alle informatie zo weergegeven dat potentiële kopers enthousiast raken en voldoende informatie hebben om een bieding uit te kunnen brengen. Daarnaast kunnen we een longlist opstellen van potentiële kopers en bepalen we samen de shortlist. We adviseren over de mogelijke verkoopstrategie en voeren die naar keuze uit. Het kan zijn dat we een (anoniem) profiel uitzetten op één van de platforms of we benaderen een selecte groep rechtstreeks. Een combinatie is ook mogelijk.

De meeste ondernemers vinden dit de leukste fase. Wij krijgen regelmatig verraste  reacties op het informatiememorandum. Vaak hebben ondernemers niet de tijd om van een afstandje naar hun onderneming te kijken en is een objectieve blik dan heel verfrissend. Daarnaast ben je bezig met het meedenken over potentiële kopers en kansen, wat altijd veel energie geeft.

MAAK EEN AFSPRAAK
kantoor waar 2 mannen werken achter de computer en een vrouw belt staande voor het raam

De bemiddelingsfase bij verkoop

In de bemiddelingsfase gaat het om het verkrijgen van een bieding die past bij de voorwaarden van de verkoper. De vragen die hierbij zijn:

 • Is de bieding voldoende voor mij?
 • Passen de gestelde voorwaarden bij mijn wensen?
 • Is het een betrouwbare koper?
 • Past de koper bij de onderneming?

N4MB3RS benadert kopers volgens het afgesproken verkoopproces. Het informatiememorandum wordt opgestuurd na overeengekomen geheimhoudingsverklaringen. N4MB3RS verricht eventueel aanvullend onderzoek naar kopers. Wij houden nauw contact met alle betrokkenen en zorgen voor een goede informatie-uitwisseling. De onderhandelingen worden door ons uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verkoper. Indien er een LOI moet worden opgesteld, zullen wij daarin borgen dat alle gemaakte afspraken goed zijn verwerkt.

Een hele spannende fase. Want als ondernemer ben je overtuigd van de waarde en het potentieel van je onderneming, maar ziet een koper dat ook? Het kan zijn dat je overspoelt wordt door goede biedingen. Maar het kan ook zijn dat er biedingen komen die zo laag zijn dat je je plannen moet bijstellen. Deze fase kan daarmee kort of lang duren en dit is niet altijd vooraf goed te voorspellen. Er zijn klanten waarbij dit een maand heeft geduurd en er zijn klanten waarbij het 3 jaar heeft geduurd. Is je onderneming groot genoeg voor een OR dan zal deze nu ook bij het proces betrokken moeten worden.

IK WIL CONTACT
3 vrouwen en man in overleg aan tafel in kantoor

De onderzoeksfase bij verkoop

Je hebt een goede bieding ontvangen. Voordat je kunt beginnen met het koopcontract,  wil de koper de risico’s van jouw onderneming in kaart brengen (de due diligence):

 • Klopt de informatie uit het informatiememorandum?
 • Is deze onderneming de investering (bieding) wel waard?
 • Wat zijn de (onbekende) risico’s van deze onderneming?
 • Welke garanties of zekerheden heb ik straks nodig van de verkoper?

De koper zal komen met een lijst van informatie die hij wil onderzoeken. N4MB3RS helpt bij het opzetten van de dataroom en bij het controleren van de informatie voordat deze de dataroom in gaat. N4MB3RS helpt ook bij de coördinatie van de informatieverzameling en de communicatie naar de organisatie. Ook zorgen wij voor de afwikkeling van de Q&A in de dataroom.

Deze fase kost tijd (en geld) van de verkopende onderneming. Ook kan het gebeuren dat nu meer medewerkers moeten worden ingelicht omdat er veel informatie uit de onderneming nodig is. Daarnaast is het een vervelende fase omdat de koper vooral onderzoek doet naar de risico’s. De uitkomst van het due diligence rapport kan confronterend zijn. In het algemeen kunnen de gevonden punten uit de due diligence in het verkoopcontract worden opgelost.

VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
Handen schudden

De transactiefase bij verkoop

Het wordt tijd om de bieding en alle voorwaarden in een koopcontract om te gaan zetten. In deze fase gaat het om de volgende vragen:

 • Zijn alle afspraken goed opgeschreven?
 • Zijn de afspraken praktisch en duidelijk?
 • Welke garanties krijg ik van de koper?
 • Hoe gaan we de overdracht regelen?
 • Wat als het misgaat: hoe lossen we dat op?
 • Is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt?

Samen met de jurist stelt N4MB3RS de verkoopcontracten en bijbehorende documentatie op. Wij zorgen ervoor dat jouw belangen volgens afspraak in al deze documenten worden verwerkt. Of dat nu een heel eenvoudig verkoopcontract is of een uitgebreide variant met veel bijlagen. We bespreken alle afspraken, voorwaarden, garanties uitgebreid zodat je als verkoper precies weet waar je voor tekent. Daarnaast begeleiden we het proces naar de closing (de daadwerkelijke overdracht) bij de Notaris.

Voor verkopers is dit vaak de meest irritante fase. Je verwacht dat de deal rond is en het lijkt er nu op dat er nog over heel veel punten opnieuw onderhandelt wordt. Daarnaast wil een koper zoveel mogelijk risico’s bij de verkoper neerleggen, waardoor je (even) als partijen tegenover elkaar komt te staan. Daarnaast is het ook het moment dat de verkoop definitief wordt, wat toch een afsluiting is van een belangrijk onderdeel van je leven. Na de closing is er weer ruimte om te focussen op de nieuwe plannen.

vol champagneglas met op de achtergrond mensen in zakelijke kleding als indicatie afronding succesvolle overname