Waardebepaling

IT’S ALL ABOUT THE N4MB3RS, BUT WHICH ONES?

Ben je op zoek naar de waarde of prijs van je onderneming? N4MB3RS biedt expertise en hulp. De waardebepaling wordt opgesteld op basis van de behoefte en eisen die je hebt. Een waardebepaling kan worden opgesteld in de volgende gevallen:

 • Je wilt de onderneming verkopen
 • Je wilt een onderneming aankopen
 • Je wilt een onderneming inbrengen in een andere onderneming
 • Er is discussie over de waarde van de aandelen of de onderneming
 • Je hebt financiering nodig
 • Je wilt een onafhankelijke waardebepaling van een externe deskundige

N4MB3RS levert diverse waardebepalingen op. Het kan gaan om indicatieve waardebepalingen in die gevallen dat er maar een globale waardering nodig is. Of een uitgebreide rapportage voor een waardering op basis van de Discounted Cashflow methode (DCF) voor een hogere betrouwbaarheid en meer inzicht.

Een waardebepaling levert waardevolle inzichten op over valuedrivers en afhankelijkheden. De aannames en uitgangspunten worden goed onderbouwd. Opgesteld door N4MB3RS als onafhankelijke expert levert dit een goede analyse van de waarde van je onderneming.

We gaan graag het gesprek met je aan.

N4MB3R RULES THE UNIVERSE

WAT N4MB3RS VOOR JE DOET:

 • Indicatieve waardebepaling op basis van opgeleverde prognoses
 • Waardering op basis van rendementsmethode
 • Waardering op basis van Discounted Cashflow methode
 • Waardering op basis van Adjusted Present Value methode
 • Opstellen van prognoses
 • Scenario analyses
 • Marktanalyses
 • Summiere tot uitgebreide rapportage, rapportage nodig als fiscale onderbouwing