Opvolging familiebedrijf

FAMILY IS ANYONE WHO LOVES YOU UNCONDITIONALLY

Bij een familiebedrijf is de opvolging en overdracht vaak niet een onverwacht moment maar staat al een aantal jaren op de agenda.

De opvolging of overdracht wordt dan een natuurlijk proces. Vaak werken al één of meer kinderen of familieleden in het bedrijf of heeft de familie al een opvolger op het oog.  Toch is de overgang voor alle betrokkenen ingrijpend en kan de familieverhoudingen wijzigen.

De stappen in het proces komen overeen met de verkoop van het bedrijf aan een buitenstaander, echter de overwegingen, begeleiding en gesprekken en fiscale mogelijkheden zijn anders.  Hier gaat het om de familie en de onderneming in het bijzonder, en in tweede instantie om de onderneming en de daarbij horende stakeholders.

Juist vanwege die bijzondere verhouding tussen de onderneming en de familie en tussen de familieleden onderling, bent u gebaat bij een zorgvuldige  professionele aanpak van een betrouwbare adviseur.

We gaan graag het gesprek met je aan.

FAMILY IS ONE OF NATURE'S MASTERPIECES

Wat N4MB3RS voor je doet

  • Inventarisatie van de wensen van alle betrokken, van mogelijkheden en kansen
  • Uitwerken van verschillende scenario’s
  • Waardebepaling van het bedrijf
  • Begeleiding van het familieberaad
  • Bepalen van de fiscale consequenties van mogelijke scenario’s
  • Klankbord voor de familie
  • Opstellen van contractdocumentatie
  • Aantrekken (externe) financiering
  • Begeleiding gesprekken
  • En … we regelen een gepaste viering bij een succesvolle transactie