Fusie

Ben je niet bezig met een overname maar heb je voorkeur voor een fusie traject, dan ben je hier op de juiste pagina. Omdat een fusie geen overname is, is in het proces veel aandacht nodig voor de rollen, afspraken, samenwerking, cultuur en zeggenschap na de fusie. In feite wordt er een nieuwe onderneming gestart en zullen alle stakeholders meegenomen moeten worden in de missie en visie van de nieuwe onderneming. Daarnaast zijn er aanvullende regels voor fusies.

Ik wil een vrijblijvende kennismaking

Waarom N4MB3RS

  • Kent en voorkomt de valkuilen
  • Heldere en inzichtelijke waarderingen
  • Stelt duidelijke aandeelhoudersovereenkomsten op

N4MB3RS heeft veel ervaring met fusies. Er komen heldere en inzichtelijke waarderingen voor beide partijen. Er wordt duidelijk vastgesteld wat de waardedrivers zijn van de gecombineerde onderneming. N4MB3RS helpt en ondersteund met het opstellen van duidelijke aandeelhoudersovereenkomsten en directiereglementen, waardoor de afspraken praktisch en helder zijn. De focus van de ondernemers kan bij de nieuwe organisatie blijven. Daarnaast helpt N4MB3RS bij het opstellen en/of aanscherpen van het nieuwe bedrijfsplan. Onze rol kan uiteenlopen van sparringspartner tot volledige ontzorging.

Ik wil een afspraak

Wat is het verschil tussen fusie en overname

Er zijn belangrijke verschillen tussen een fusie of overname. Eén van de belangrijkste is de intentie. Bij een fusie gaan twee bedrijven verder als één bedrijf. Dit kan gebeuren onder een nieuwe naam of onder een gecombineerde naam of de naam van één van beiden. Fuseren komt tot stand doordat de eigenaren van beide bedrijven de zeggenschap en de visie gaan delen. Dit is het meest eenvoudig als het om twee gelijkwaardige bedrijven gaat. Het wordt iets ingewikkelder wanneer de ene onderneming veel groter is dan de andere onderneming. Je kunt nog steeds spreken van fusie, maar dat zal dan feitelijk moeten blijken uit de zeggenschap en overige contractuele afspraken.

Bij een overname gaat de zeggenschap en/of de assets van de onderneming vaak in z’n geheel over naar de kopende onderneming (in ieder geval de meerderheid). Hierdoor wordt de overgenomen onderneming toegevoegd aan de kopende onderneming en houdt één onderneming op te bestaan.

Omdat beide partijen na de fusie samen verder gaan is het proces zeker anders. Waardebepalingen worden bijvoorbeeld met elkaar gedeeld. Daarnaast is er veel aandacht voor de kansen en risico’s van de combinatie, het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst en/of een directiereglement.

Ik heb een vraag

Bedrijfsfusie, aandelenfusie of juridische fusie

In deze paragraaf lichten we de drie verschillende soorten fusies toe. Als eerste de bedrijfsfusie waarbij alle activa en passiva worden overgedragen aan de fusie partner. Het verkopende bedrijf blijft daarna voortbestaan maar heeft geen bedrijfsmiddelen meer, alleen vermogen.  Dit type fusie neigt naar overname, tenzij goede afspraken worden gemaakt tussen partijen.

Het tweede type fusie is de aandelenfusie. Beide bedrijven hebben aandelenpakketten van elkaar. De afzonderlijke bedrijven blijven bestaan. Voor een succesvolle samenwerking zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

De derde fusie is de meest zuivere fusie: de juridische fusie. Hierin gaan 2 verschillende rechtspersonen over in één nieuwe rechtspersoon. De twee oude bedrijven houden op te bestaan en gaan volledig over in de nieuwe rechtspersoon. Een juridische fusie kan alleen plaatsvinden tussen bedrijven met dezelfde rechtsvorm. Denk bijvoorbeeld aan twee bv’s of een éénmanszaak met een andere éénmanszaak.

N4MB3RS ondersteund en helpt bij alle typen fusies.

Ik wil kennismaken

Waarom fuseren?

Fusies tussen bedrijven komen regelmatig voor. Dit vindt plaats wanneer de samenwerking of samenvoeging met een ander bedrijf meer is dan de som van één. Redenen voor fuseren van bedrijven kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Samengaan met een bedrijf met aanvullend assortiment. Samen heb je een groter aantal producten of diensten die je aan je klanten kunt verkopen. Dit kan de groei van beide ondernemingen enorm versnellen.
  • Fuseren met een concurrent, klant of leverancier kan ook een opstap zijn om schaalvoordelen of kostenvoordelen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld bij bedrijven die veel moeten investeren in specifieke software, kan het samengaan zorgen dat er maar één keer in die software geïnvesteerd hoeft te worden.
  • Soms kan het gaan om persoonlijke motieven bij de DGA’s of directieleden. Wanneer zij een eigen mix hebben van sterktes en zwaktes, dan kan fuseren met een andere partij die juist een omgekeerde eigen mix hebben, zorgen voor dat alle DGA’s in hun kracht kunnen worden gezet.
  • Je hebt als eigenaar nog lang niet genoeg van je eigen onderneming en je wilt samen met een andere partij verder.