Duurzame strategie/businessplan
en implementatie

DON’T ACT 2 LATE, THE FUTURE IS NOW

Je voelt je als mens en als ondernemer betrokken bij de uitdagingen die de wereld kent. Je wilt je rol pakken in de klimaatcrisis of in het sociale domein. Je wilt toekomstbestendig zijn met je onderneming, strategische keuzes maken die impact hebben en impact houden. Dit betekent een andere mindset, een nieuw businessplan, aandacht voor de implementatie en doorgaans een complete wijziging in je rapportage. Duurzaam ondernemen impliceert vanuit de kern langdurig succesvol zijn, de definitie van succesvol is alleen niet exact hetzelfde voor niet duurzame ondernemers.

WAT LEVERT EEN DUURZAME ONDERNEMING JE OP?

  • Een efficiëntere omgang met grondstoffen
  • Lagere energiekosten
  • Een diepere ‘understanding’ van klant en leverancier en vice versa
  • Een menselijk personeelsbeleid dat aantoonbaar leidt tot een lager ziekteverzuim
  • Een aantrekkelijke branding voor nieuwe werknemers, leveranciers en klanten
  • Voldoen aan een CO2-prestatieladder kan je gunning opleveren bij aanbestedingstrajecten

We gaan graag het gesprek met je aan.

ARE YOU READY FOR TOMORROW?

Al meer dan 20 jaar zijn business strategy en plan-do-act dagelijkse kost voor de mensen achter N4MB3RS. Toch is elke case anders. En juist dat maakt ons werk ontzettend waardevol en uitdagend. De core business, de ondernemers, de werknemers en de tijd, alle elementen, alle stakeholders hebben invloed op het scenario dat uiteindelijk het beste blijkt.

WAT N4MB3RS VOOR JE DOET

STAP 1. N4MB3RS WORKSHOP
Samen stellen we vast waar de grote winst- en pijnpunten zitten in je duurzame strategie

STAP 2. ACTIEPLAN
We stellen een plan van aanpak op. Pragmatisch, maar in lijn met je missie

STAP 3. SMART-doelstellingen
We bepalen de SMART doelstellingen en ontwikkelen de rapportages

STAP 4. COMMUNICATIEPLAN
Wat gaan we je vertellen, waar gaan we je boodschap delen en hoe gaan we dat doen?

STAP 5. IMPLEMENTATIE
We starten met het implementeren van de verschillende acties

STAP 6. EVALUATIE & BIJSTURING
We bespreken de gewenste en gerealiseerde resultaten en sturen bij waar nodig