Bedrijfsplan en strategie door N4MB3RS

Bedrijfsplan of bedrijfsstrategie nodig?

Wanneer heb je een bedrijfsplan of bedrijfsstrategie nodig? Als ondernemer bruis je van de ideeën. Je hebt een droom. Een visie waar je met jouw organisatie naartoe zou willen groeien. Maar is die visie wel realistisch? Want een bedrijf kan nog zoveel potentie hebben, uiteindelijk gaat het er wel om dat er daadwerkelijk resultaat wordt geboekt. Blijft er onderaan de streep te weinig over? Dan kan het zijn dat er op strategisch niveau iets misgaat.

Herken je dit?

 • Het lijkt wel alsof concurrenten het veel beter doen en je steeds een stapje voor zijn.
 • De gestelde doelen worden keer op keer niet behaald.
 • Er wordt wel omzet gedraaid, maar er blijft onderaan de streep te weinig over.
 • Het is onduidelijk waar nog winst te behalen valt binnen de organisatie.
 • Het voelt alsof alle afdelingen afzonderlijk van elkaar opereren en niet aan een gezamenlijk doel werken.
IK WIL VRIJBLIJVEND ADVIES

Herzien van de bedrijfsstrategie

Als je het overzicht kwijt bent of het gevoel hebt dat je bedrijf niet de juiste koers vaart, is het goed om een kritische blik op de strategie te werpen. Hierbij kan het prettig zijn om een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Het gebeurt namelijk vaak dat medewerkers van de organisatie – maar ook jij als ondernemer zelf – blinde vlekken hebben op bepaalde punten. Een objectieve blik legt dit sneller bloot, waardoor zowel de zwakke plekken als groeikansen aan het licht komen. Deze punten zijn vervolgens om te zetten tot een actieplan, dat de basis vormt voor een nieuwe bedrijfsstrategie.

De voordelen van een duidelijke bedrijfsstrategie:

 • Alle neuzen staan weer dezelfde kant op.
 • De waarden van de onderneming zijn bekend bij alle medewerkers.
 • Iedereen werkt aan hetzelfde doel wat de samenwerking bevordert.
 • Alle energie gaat naar activiteiten, die bijdragen aan de missie van de organisatie.
 • Kansen en bedreigingen worden eerder gesignaleerd.
 • De organisatie heeft weer een duidelijke richting en zal daardoor sneller groeien.
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Bedrijfsstrategie of bedrijfsplan door N4MB3RS

Met ruim 20 jaar ervaring in het vak, weten we bij N4MB3RS precies waar de blinde vlekken binnen de organisatie zich meestal bevinden. Door de juiste kennis, ervaring en tools weten we deze snel bloot te leggen en om te zetten in kansen. Op basis van deze kansen creëren we vervolgens een heldere strategie, die we (indien gewenst) uitwerken in een praktisch bedrijfsplan.

Een bedrijfsplan heb je met name nodig voor het verschaffen van vreemd vermogen of private equity. In het plan worden punten opgenomen als: de missie en visie, het verdienmodel, een markt- en concurrentieanalyse, usp’s, financiële cijfers, een balansprognose, kasstroomoverzichten, winst- en verlies en een verkoopplan. Ook is het mogelijk een financieringsmemorandum op te nemen in het bedrijfsplan.

Bedrijfsstrategie

 • Een aantal deepdive sessies met een adviseur
 • Een heldere strategie met duidelijke actiepunten
 • Handige tools om zelf toe te passen

Bedrijfsplan

 • Een aantal deepdive sessies met een adviseur
 • Een heldere strategie met duidelijke actiepunten
 • Praktisch en direct toepasbaar  bedrijfsplan
 • Extra optie: financieringsmemorandum

Meer weten?

Lees anders ook dit blog over wat duurzaam ondernemen je op kan leveren of dit blog over waar je bij duurzaamheid aan kan denken.