Alinda Bindels
,
leestijd 5 minuten

Bedrijf verkopen? Met deze 5 punten bereid je je goed voor

Een bedrijf verkopen is een beslissing die je niet zomaar neemt. Niet alleen vanwege het financiële en juridische aspect, maar ook omdat het vaak gepaard gaat met emotie. Helemaal wanneer een verkoop gedwongen moet plaatsvinden. Maar zelfs als de reden achter de verkoop positief is, zoals bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging voor de eigenaar, groeipotentie of als je gewoon wil cashen, blijft het een enorm spannende stap. Een goede voorbereiding is dan ook cruciaal! Hiermee zorg je namelijk voor structuur en efficiëntie met een soepeler proces en betere uitkomst tot gevolg. Kortom, het creëert een hoop rust. Dus speel je met het idee om binnenkort je bedrijf te koop te zetten? Pak dan pen en papier erbij. In dit artikel geef ik je namelijk 5 belangrijke punten om over na te denken, voordat je je bedrijf verkoopt.

Punt 1: de doelstellingen om het bedrijf te verkopen

Ga je je bedrijf te koop zetten? Denk dan van tevoren goed na over welke doelstellingen je met de verkoop wil bereiken. Deze hebben namelijk grote invloed op het verkoopproces. Denk bijvoorbeeld aan het type kopers dat je gaat aanschrijven. Is de doelstelling het bedrijf laten groeien? Dan vraagt dit om een ander soort koper dan wanneer je een zo hoog mogelijke cash opbrengst met de beste fiscale consequenties wil realiseren. En heb je een bedrijf met bijzondere purpose? Dan is het helemaal belangrijk om de juiste koper te vinden. Of misschien ga je het bedrijf verkopen aan een werknemer of familielid en kan de zoektocht naar een geschikte koper geheel achterwege blijven. Door de doelstellingen vooraf te plotten en prioriteren, heb je tijdens het proces en de onderhandelingen een mooie houvast om op terug te grijpen.

Denk daarnaast ook alvast na over de fiscale kaders van de doelstellingen en je eigen financiële planning. Betrek bijvoorbeeld een financieel planner of fiscaal jurist of ga vooraf sparren met een goede M&A adviseur en fiscalist.

Neem vrijblijvend contact op

Punt 2: het (moment van) inschakelen van de OR

Als ondernemer ben je verplicht om de algemene gang van zaken en de in voorbereiding zijnde besluiten met de OR te bespreken. Hieronder valt dus ook een voorgenomen besluit tot verkoop, waarbij het echt gaat om het bespreken en niet om enkel zenden en ontvangen. Zo is bijvoorbeeld het wel of niet inschakelen van deskundigen om het bedrijf te verkopen, een goed punt om voor te leggen aan de OR. Zij kunnen hierover meedenken en advies uitbrengen. Bovendien vertegenwoordigt de OR het personeel. Hierdoor neem je ook meteen in een vroeg stadium de punten van deze stakeholder mee en voldoe je aan de wettelijke eisen van de WOR. Houd er rekening mee dat de procesafspraken die je met de OR maakt niet vrijblijvend zijn. Je moet hier serieus mee omgaan.

Naast de OR, kan het ook zijn dat er in de afgesloten contracten (leveranciers, geldverstrekkers of klanten) meer partijen zijn die geïnformeerd dienen te worden bij een voorgenomen verkoop. Maak hier een inventarisatie van, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat je wanneer moet communiceren.

Punt 3: je bedrijf verkopen neemt tijd in beslag

Een bedrijf verkopen neemt tijd in beslag. Denk aan de voorbereidingstijd, het benaderen van kopers, het biedingsproces met kennismakingsgesprekken, de onderzoeksfase en daarna de contractonderhandelingen. Tijdens dit proces moet er behoorlijk wat informatie verzameld worden over de resultaten, klanten, producten, leveranciers, medewerkers en de markt. Kortom, een proces dat flink wat tijd in beslag neemt. Stel daarom een verkoopplan op met een aangewezen verkoopteam om het uit te voeren. Let er daarbij wel op dat de medewerkers voldoende tijd overhouden voor hun normale werkzaamheden. Blijft daar onvoldoende tijd voor over? Besteed de werkzaamheden rondom de verkoop dan liever uit. Als je een bedrijf te koop zet, is het namelijk van cruciaal belang dat de onderneming conform verwachtingen blijft presteren.

Maak een afspraak

Punt 4: een bedrijf verkopen kost (in eerste instantie) geld

Of je het nu zelf regelt, uitbesteedt of er een speciaal team voor samenstelt: als je je bedrijf te koop zet, kost dit je in eerste instantie altijd geld. En hoewel het misschien goedkoper lijkt om dit intern te regelen, is dat niet altijd het geval. Want alleen al door het gebrek aan kennis kost het proces vaak meer tijd, waardoor er minder tijd overblijft voor eigen werkzaamheden. Dit voorkom je door het inschakelen van een deskundige. Denk aan een fiscalist, overnamespecialist of overname jurist. En beschik je niet over een eigen controller of hoofd administratie? Dan moet de accountant ook veel informatie opleveren. Houd rekening met een  investering, die in totaal kan variëren tussen de €30.000 en €150.000. Deze bandbreedte is sterk afhankelijk van de situatie en benodigde expertise. Het gaat om een flink bedrag, maar daar staat wel wat tegenover. Zo realiseer je betere onderhandelingsresultaten, een sneller en efficiënter proces en een koopcontract met afspraken om op terug te vallen en waarin risico’s voldoende worden afgedekt.

Let er wel op dat deze kosten in verband met de deelnemingsvrijstelling bij de verkoop van aandelen niet meegenomen worden voor de BTW en VPB. Het voordeel is dat de verkoopopbrengst van de verkoop bij aandelen ook is vrijgesteld van BTW en VPB.

Ik wil vrijblijvend advies

Punt 5: laat je onderneming waarderen

Ga je je bedrijf te koop zetten of overdragen aan een ander? Dan is het belangrijk om vooraf de waarde van je onderneming te weten door middel van een prijsbepaling of waardering. Een waardering is de waarde van je onderneming op basis van de omstandigheden van je onderneming, bepaalde aannames en de markt waarin je je bevindt. Een prijsbepaling hangt daarentegen niet alleen af van de waarde van jouw onderneming, maar ook van mogelijke strategische belangen van een koper en het sentiment op de markt.

Het voordeel van het opstellen van een waardering is onder andere dat het gedaan wordt door een extern deskundige. Hiermee voorkom je eigen blinde vlekken, tunnelvisie en mogelijk een te roze bril. Een waardering geeft kennis en inzicht in de value drivers en helpt bij het begrijpen van de biedingen. Ook zorgt het ervoor dat discussies over koopsommen meer op feiten en aannames worden gericht dan op emoties en overtuigingen. Daarnaast kan een waardering de verwachtingen van de diverse belanghebbenden bijstellen en op één lijn brengen. Dus ga je je bedrijf verkopen? Dan is het (laten) uitvoeren van een waardering essentieel. Laat deze dan ook altijd uitvoeren door een onafhankelijke deskundige.

Verder is het voor een waardering belangrijk dat er een goed strategisch plan ligt, dat geïmplementeerd is voor alle belangrijke onderdelen van de onderneming. Houd daarbij in gedachten dat de onderneming succesvol moet kunnen opereren onafhankelijk van de huidige eigenaren. Zo’n plan kan de waarde in een verkoopproces namelijk aanzienlijk verhogen!

Neem direct contact op

Hulp nodig?

Zodra je je doelen helder hebt, de waarde van je onderneming duidelijk is en je een (M&A) team hebt samengesteld met tijd én expertise, begin je goed voorbereid aan de verkoop. En dat is wel zo prettig bij het nemen van deze grote stap!

Toch liever iemand die even met je meedenkt in deze fase? Of merk je dat je te weinig tijd om / expertise hebt over een bedrijf verkopen en geef je dit liever uit handen aan een expert? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.